Hướng dẫn thực hiện thủ tục về Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Sơn Lôi, tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ sáu, 26/04/2024 16:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 1794/BXD-HĐXD gửi Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Thịnh Vĩnh Phúc hướng dẫn thực hiện thủ tục về Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Sơn Lôi, tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Sơn Lôi, tỉnh Vĩnh Phúc (Dự án) đã được Cơ quan chuyên môn về xây dựng (Cục Quản lý hoạt động xây dựng) thẩm định và thông báo tại Văn bản số 353/HĐXD-QLKT ngày 14/12/2021. Theo đó, về quy hoạch xây dựng, Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án được lập và thẩm định trên cơ sở Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tại Quyết định số 1632/QĐ-UBND ngày 24/6/2021.

Theo nội dung báo cáo của Chủ đầu tư tại Văn bản số 44/BC-ANTVP ngày 25/3/2024, hiện nay chỉ tiêu quy hoạch của Dự án đã có thay đổi theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 điều chỉnh, cụ thể: Ngày 22/02/2024, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có Quyết định số 335/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này, tên đồ án là: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Sơn Lôi).

Do vậy, theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh Dự án thuộc trường hợp Cơ quan chuyên môn về xây dựng - Bộ Xây dựng thẩm định theo quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1794/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)