Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP

Thứ sáu, 03/03/2023 16:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 03/3/2023, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 136/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 29/12/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về về phát triển kinh tế- xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nhằm cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 168/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động với các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

Công tác quán triệt, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động: Các đơn vị trong Bộ chịu trách nhiệm tổ chức quán triệt tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động đối với các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Về các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng:

Về quy hoạch kiến trúc: Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và nông thôn, quy chế quản lý kiến trúc các địa phương trong phạm vi vùng theo thẩm quyền, chức năng của Bộ Xây dựng và quy định pháp luật hiện hành để phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch, điều phối, quản lý thống nhất vùng và các tiểu vùng, tạo cơ sở  pháp lý để các địa phương trong vùng liên kết, hợp tác; bảo đảm gắn kết và phát huy hiệu quả liên kết kinh tế vùng, giữa phát triển các khu kinh tế ven biển, khu công nghiệp với các khu du lịch và dịch vụ, giữa phát triển đô thị với xây dựng nông thôn mới, giữa phát triển kinh tế với bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển các trung tâm công nghiệp, dịch vụ, hậu cần đạt chuẩn quốc gia và khu vực; đưa vùng trở thành khu vực trọng điểm du lịch của cả nước; bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, lịch sử và hệ sinh thái biển, đảo, rừng; phát huy hiệu quả các hành lang kinh tế, nhất là hành lang kinh tế Đông - Tây; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cảng biển, cảng hàng không, khu kinh tế cửa khẩu,...

Về phát triển đô thị: Hướng dẫn, kiểm tra việc phát triển hệ thống đô thị cả vùng, quy hoạch phát triển hệ thống đô thị vùng có kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại theo mô hình, tiêu chí tăng trưởng xanh, đô thị thông minh, sinh thái, thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu; phát triển mạng lưới đô thị gắn với phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, các trung tâm thương mại, dịch vụ theo hướng đa trung tâm tạo mạng lưới liên kết chặt chẽ giữa các địa phương trong vùng; hình thành ba tiểu vùng đô thị hóa tại Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ; theo dõi, báo cáo chỉ tiêu tỷ lệ đô thị hóa liên vùng, phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đạt khoảng 47-48%. Lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 trong đó làm rõ phương án phát triển đô thị và nông thôn vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ; các đô thị trung tâm, hạt nhân cấp vùng và tiểu vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Về hạ tầng kỹ thuật: Theo dõi, báo cáo chỉ tiêu đến năm 2030: Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt khoảng 95-100%, Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại các đô thị loại II trở lên đạt 40-45%; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ xây dựng định hướng phát triển về hạ tầng kỹ thuật trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và nông thôn,..; nghiên cứu, bổ sung các giải pháp phát triển hạ tầng kỹ thuật cho 03 tiểu vùng nhằm huy động, phân bổ nguồn lực thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (công trình cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải, hệ thống giao thông đô thị,…) quan trọng đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, thống nhất hiệu quả và bền vững, chủ động ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu; phối hợp với các địa phương trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ rà soát các công trình cấp nước, hướng dẫn kiểm soát, thực hiện bảo đảm an ninh, an toàn cấp nước từ nguồn nước, nhà máy nước, hệ thống truyền tải và phương án dự phòng rủi ro cấp nước.

Về nhà ở: Thúc đẩy các cơ chế, chính sách, chương trình, đề án đảm bảo an sinh nhà ở cho dân cư khu vực đô thị và nông thôn các địa phương trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

Về bảo vệ môi trường: Sử dụng hợp lý, tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong khai thác, sử dụng vật liệu xây dựng.

Về khoa học công nghệ: Nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ ngành Xây dựng trong phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

Về hoàn thiện thể chế, chính sách liên kết vùng: Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đề xuất hoàn thiện hệ thống quy định pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng có liên quan đối với vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 136/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)