Tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 01 tập thể và 01 cá nhân thuộc Cục Công tác phía Nam

Thứ hai, 25/07/2022 15:46
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 25/7/2022, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 637/QĐ-BXD về việc tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 01 tập thể và 01 cá nhân thuộc Cục Công tác phía Nam, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2021, gồm:

Tập thể: Cục Công tác phía Nam.

Cá nhân: Ông Lê Tuấn Anh, Trưởng phòng, Phòng Quản lý đô thị.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 637/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)