Hướng dẫn quy trình thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Thứ ba, 10/11/2020 16:43
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 10/11/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 5404/BXD-PTĐT gửi Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn quy trình thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh.

1. Theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị: “Sau khi được lựa chọn, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm lập hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư theo quy định tại Điều 26 của Nghị định này, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định chấp thuận đầu tư hoặc trình cấp có thẩm quyền để quyết định chấp thuận đầu tư thực hiện dự án theo quy định....”.

2. Hiện nay, để tháo gỡ một số vướng mắc cho doanh nghiệp trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị theo quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 164/NQ-CP ngày 05/11/2020, trong đó có nội dung như Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh hỏi.

Do đó, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh nghiên cứu các nội dung của Nghị quyết của Chính phủ để áp dụng phù hợp theo đúng thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện Dự án.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5404-BXD-PTDT_10112020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5404/BXD-PTĐT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)