Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng phân lô bán nền đất ở

Thứ năm, 19/03/2020 11:02
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 19/03/2020, Bộ Xây dựng đã có Công văn 1240/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng phân lô bán nền đất ở.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 cùa Luật Nhà ở 2014 và Khoản 1 Điều 80 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nhà ở thì các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc diện quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Nhà ở phải thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở, Nghị định này, pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì các dự án đang thực hiện thủ tục quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền đất ở để xây dựng nhà ở như Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh nêu tại văn bản 592/SXD- QLN&VLXD ngày 02/3/2020 phải thực hiện bố trí quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở 2014 và Nghị định số 100/2015/NĐ- CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý Nhà ở xã hội.

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm:
BXD_1240-BXD-QLN_19032020_signed.pdf

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 1240/BXD-QLN

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)