Hướng dẫn sở xây dựng Quảng Ninh xác định định mức dự toán xây dựng công trình

Thứ năm, 19/03/2020 00:34
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 19/03/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1234/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn xác định định mức dự toán xây dựng công trình theo quy định của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đối với các định mức lập mới nêu trong văn bản số 212/BDD&CN-KHKT ngày 05/3/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh:
 
Các định mức lập mới theo đề xuất tại văn bản số 212/BDD&CN-KHKT được Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng lập theo phương pháp lập định mức dự toán xây dựng công trình tại Phụ lục số 6 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Trị số các định mức được đơn vị tư vấn xác định trên cơ sở vận dụng có điều chỉnh các định mức đã được Bộ Xây dựng ban hành và định mức gia công vòm cầu do UBND thành phố Hà Nội ban hành cho công trình cầu Đông Trù. Việc vận dụng có điều chỉnh các định mức theo điều kiện, biện pháp thi công của công trình như đề xuất của Viện Kinh tế xây dựng cơ bản đủ điều kiện để xem xét lập dự toán xây dựng. Chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc vận dụng các định mức này để lập dự toán xây dựng. Đơn vị tư vấn lập định mức chịu trách nhiệm về các số liệu định mức được tính toán. Các định mức này chỉ áp dụng cho các công trình cầu Cửa Lục 1 và công trình cầu Cửa Lục 3 nêu trong văn bản số 212/BDD&CN-KHKT.

Trong quá trình triển khai thi công, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức rà soát các định mức này theo điều kiện thi công thực tế, báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định điều chỉnh các trị số cho phù hợp làm cơ sở quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý hợp đồng của dự án. 

Trường hợp các công tác nêu trên được thi công rộng rãi, phổ biến trên địa bàn địa phương, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh tổ chức rà soát định mức dự toán cho các công tác này; báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét, thống nhất với Bộ Xây dựng trước khi ban hành để áp dụng phổ biến trên địa bàn.

Về các định mức dự toán cho các công việc đặc thù, chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP thì các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức xác định định mức cho các công việc đặc thù, chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý để ban hành áp dụng sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng.

Trong thời gian từ khi Nghị định số 68/2019/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 01/10/2019) đến khi các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành các bộ định mức mới, để tránh ách tắc, không chậm tiến độ các dự án trên địa bàn, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn các Chủ đầu tư khi lập dự toán các công tác này có thể tạm xác định theo giá thị trường (bao gồm cả việc tham khảo, vận dụng định mức đã có) làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Trên cơ sở dự toán được duyệt, Chủ đầu tư báo cáo cấp quyết định đầu tư xem xét, lựa chọn hình thức giá hợp đồng cho phù hợp đối với các gói thầu có các công việc đặc thù, chuyên ngành đảm bảo quản lý chặt chẽ chi phí đầu tư và hiệu quả của dự án.

Đối với các định mức đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố trước đây nhưng chưa được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh căn cứ điều kiện đặc thù của địa phương chủ động rà soát, báo cáo UBND tỉnh lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng trước khi quyết định áp dụng.

Nội dung chi tiết xem tại tệp dính kèm:
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1234/BXD-KTXD
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)