Hướng dẫn về chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Thứ hai, 15/06/2020 15:44
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1592/SXD-KT&QLXD ngày 25/5/2020 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang đề nghị hướng dẫn về chứng chỉ hành nghề hoạt đông xây dựng.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 2863/BXD-HĐXD ngày 15/6/2020 có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thì “đối với lĩnh vực hành nghề quản lý dự án: chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành: xây dựng công trình, kiến trúc, kinh tế xây dựng, chuyên ngành kỹ thuật khác có liên quan đến loại dự án, công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề”. Theo đó, cá nhân có trình độ đại học chuyên ngành giao thông, có kinh nghiệm 10 năm và đã làm giám đốc quản lý dự án 02 dự án nhóm B (loại công trình dân dụng) thì đủ điều kiện về chuyên môn và kinh nghiệm để được xét cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án công trình dân dụng hạng II.

2. Theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 08/2018/TT-BXD thì “đối với lĩnh vực hành nghề giám sát công tác xây dựng công trình: chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành: xây dựng công trình, kinh tế xây dựng, kiến trúc, chuyên ngành kỹ thuật xây dựng khác có liên quan đến xây dựng công trình”. Theo đó, cá nhân có trình độ đại học chuyên ngành giao thông, có kinh nghiệm 6 năm và đã làm giám sát trưởng 02 công trình dân dụng từ cấp III trở lên thì đủ điều kiện về chuyên môn và kinh nghiệm để được xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công công trình dân dụng hạng II.

3. Đối với điều kiện năng lực của tổ chức lập quy hoạch xây dựng:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 08/2018/TT-BXD thì “đối với lĩnh vực hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng: Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành: kiến trúc, quy hoạch xây dựng, kinh tế đô thị, hạ tầng kỹ thuật hoặc các chuyên ngành có liên quan đến yêu cầu của việc lập đồ án quy hoạch xây dựng”. Theo đó, chuyên ngành kinh tế đô thị được xác định là chuyên môn phù hợp để cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch.

Như vậy, việc đánh giá điều kiện năng lực của tổ chức lập quy hoạch xây dựng thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 08/2018/TT-BXD: “Đối với tổ chức lập quy hoạch xây dựng: Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế quy hoạch xây dựng, chủ trì thiết kế các bộ môn kiến trúc – quy hoạch, kinh tế đô thị, hạ tầng kỹ thuật phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng phù hợp với hạng đề nghị cấp chứng chỉ của tổ chức”.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2863-BXD-HDXD_15062020_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2863/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)