Xây dựng nông thôn mới tại huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa

Thứ tư, 25/04/2012 16:26
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Có mặt tại xã điểm xây dựng nông thôn mới Minh Dân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa vào một sáng mùa hè rực rỡ, chúng tôi được chứng kiến rõ nét sự “thay da đổi thịt” của bộ mặt nông thôn nơi đây. Những con đường bê tông trải dài thẳng tắp, xen lẫn hai bên là những ngôi nhà khang trang, những cánh đồng xanh tốt, môi trường cảnh quan sạch đẹp…

Đại diện Ban chỉ đạo phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Triệu Sơn cho biết: Mục tiêu giai đoạn 2011-2015, huyện sẽ hoàn thành phê duyệt quy hoạch xã NTM cho 34 xã (100% số xã trong huyện) trước 30/6/2012 và đến năm 2013 sẽ hoàn thành xây dựng NTM tại xã điểm Minh Dân; đến hết năm 2015 sẽ có thêm 12 xã hoàn thành xây dựng NTM.

Thực tế cho thấy, phần lớn số xã đều đã có sự chủ động, tích cực trong công tác xây dựng NTM, cụ thể như cơ giới hóa đồng bộ, phát triển trang trại, phát triển ngành nghề, hiến đất làm đường giao thông. Cùng với đó, việc lập quy hoạch NTM cũng đã được UBND huyện triển khai tại 34 xã trên địa bàn huyện, do vậy hiện nay các xã đã hoàn thành công tác lập quy hoạch theo Quyết định số 1457/QĐ-UBND ngày 11/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đối với xã điểm Minh Dân, sau thời gian hơn một năm thực hiện, đến nay xã đã đạt 11/19 tiêu chí NTM như tiêu chí về điện, bưu điện, nhà ở dân cư, môi trường, hệ thống tổ chức chính trị, an ninh chính trị xã hội… Các tiêu chí còn lại đang được hoàn thiện. Ước tính tại Minh Dân, tổng giá trị đầu tư từ tháng 10/2010 đến hết năm 2011 đạt 12,89 tỷ đồng, trong đó quy hoạch 330 triệu đồng, giao thông nội đồng 3,3 tỷ đồng, kiên cố hóa kênh mương 3,6 tỷ đồng…

Nói về những mặt được ban đầu của chương trình xây dựng NTM tại huyện Triệu Sơn, ban chỉ đạo chương trình cho biết: Công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân đã có những kết quả đáng ghi nhận. Trong năm 2011, diện tích gieo cấy lúa toàn huyện đạt 20,47 nghìn ha, trong đó lúa lai là 12,15 nghìn ha, chiếm 59,4% diện tích gieo cấy; huyện đã xây dựng được 9 trang trại chăn nuôi tập trung; 17 mô hình khuyến nông, đào tạo nghề mây tre đan cho khoảng 600 người.

Vụ chiêm xuân năm 2011-2012, huyện đã chỉ đạo cung ứng giống lúa tập trung với khoảng hơn 8.000ha, tương đương 78% diện tích; gieo cấy đúng lịch thời vụ, diện tích lúa lai chiếm 71%, đặc biệt là đã bỏ được giống lúa 13/2.

Trong công tác xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, năm 2011, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng là 1.029 tỷ đồng, đạt 128,6% kế hoạch năm và tăng 22,6% so với cùng kỳ. Hiện nay, một số công trình đã thi công xong và đưa vào sử dụng như cầu Trắng (xã Minh Dân), cầu Đồng Than (xã Tân Ninh), cầu Thái Hòa, hai tuyến đường tỉnh lộ 506 và tuyến đường Thọ Dân - Xuân Thọ - Thọ Cường - Thọ Sơn.

Ngoài ra, huyện cũng đã kiên cố hóa được 207 km đường giao thông nông thôn tại các xã: Đồng Tiến, Thái Hòa, Dân Quyền, Thọ Dân, Xuân Thịnh, Khuyến Nông, Thọ Tân và đang tiến hành thi công các tuyến đường từ xóm 8 xã Tân Ninh lên khu di tích Am Tiêm, tỉnh lộ 506 - Nhà máy Ferocrom Nam Việt, tỉnh lộ 506 - Thái Hòa…

Trên đà những kết quả đã đạt được, năm 2012, huyện Triệu Sơn sẽ tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả cao cơ chế khuyến khích phát triển giao thông nông thôn, phấn đấu kiên cố hóa 200 km giao thông nông thôn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã và đang thi công.

Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận thực tế là một bộ phận cán bộ và nhân dân chưa có nhận thức đầy đủ về mục tiêu, quan điểm, giải pháp cũng như lộ trình xây dựng NTM, do đó xuất hiện tư tưởng nóng vội trong việc xây dựng mục tiêu, trông chờ vào nguồn lực của Nhà nước, ngại khó, thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo. Thêm vào đó, thông tư hướng dẫn liên bộ đến ngày 15/12/2011 mới có hiệu lực, vì vậy trong thời gian ngắn mà số xã lập quy hoạch nhiều, số đơn vị tư vấn có đủ khả năng chuyên môn ít, sự chỉ đạo của một số xã còn thiếu quyết liệt là nguyên nhân chính dẫn đến tiến độ, chất lượng và tính khả thi của quy hoạch chưa cao, một số xã có tiến độ thực hiện chậm.

Để chương trình xây dựng NTM tại huyện Triệu Sơn được thành công, suôn sẻ, Ban Chỉ đạo phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM cho rằng, về lâu dài, công tác tuyên truyền vẫn phải tổ chức thường xuyên, liên tục để tạo sự thống nhất về vai trò, vị trí của chương trình xây dựng NTM, sau đó là tập trung hoàn thiện quy hoạch xây dựng NTM của các xã đảm bảo chất lượng và tính khả thi để được phê duyệt trước ngày 30/6/2012. Trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, các xã hoàn thiện đề án xây dựng NTM để trình UBND huyện phê duyệt trong quý IV/2012.

Ngoài ra, xây dựng NTM còn phải là tập trung dồn điền đổi thửa gắn với đầu tư mới hoặc cải tạo lại hệ thống giao thông, thủy lợi và tích tụ tập trung ruộng đất, trong đó có đất công ích, đất do dân hiến tặng… để phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn, phát triển dịch vụ, thương mại, trang trại; chuyển đổi mục đích và đấu giá quyền sử dụng đất nhằm bổ sung nguồn vốn xây dựng kinh tế - xã hội ở nông thôn. Trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, các xã tạo điều kiện để thu hút các doanh nghiệp, chủ trang trại đầu tư phát triển kinh tế; tích tụ ruộng đất để hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, quy mô lớn.

Ban Chỉ đạo phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM huyện Triệu Sơn nhìn nhận, việc xây dựng NTM là “cuộc vận động xã hội sâu sắc và toàn diện cả về kinh tế, văn hóa - xã hội, cả về sản xuất, đời sống, nếp sống, phong tục tập quán” chủ yếu diễn ra ở thôn làng do cộng đồng dân cư quyết định. Vì vậy, xây dựng thôn, làng kiểu mẫu là một nội dung quan trọng trong xây dựng NTM nhằm tạo chuyển biến sâu rộng trong đời sống kinh tế - xã hội ở nông thôn. Bằng các chương trình cụ thể, thiết thực, huyện Triệu Sơn đã và đang hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM, xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu…/.


Theo Báo Kinh tế Việt Nam

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)