Hoài Đức tập trung xây dựng nông thôn mới ven đô

Thứ sáu, 06/04/2012 16:54
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Là huyện có thế mạnh phát triển công nghiệp - đô thị, dịch vụ nhưng Hoài Đức vẫn còn trên 80% dân số sống dựa vào nông nghiệp và làng nghề dịch vụ. Trong tương lai gần, diện tích đất nông nghiệp của huyện chỉ còn ở vùng bãi sông Đáy, khoảng 2.100ha.

Xã Yên Sở là địa phương được huyện Hoài Đức xây dựng mô hình điểm NTM.

Trước tình trạng nông thôn phát triển thiếu quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai còn lỏng lẻo, hiện tượng "già hóa lao động nông nghiệp" đang cản trở việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để phát triển nông nghiệp hàng hóa. Do đó, huyện Hoài Đức chủ trương xây dựng "NTM ven đô" không chỉ bằng phát triển nông nghiệp truyền thống, thuần túy mà phải hướng tới công nghệ cao; tiến hành tổ chức lại sản xuất, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ và xây dựng đô thị, chỉnh trang làng xã gắn với nâng cấp hạ tầng kỹ thuật nông thôn và hạ tầng kỹ thuật khu đô thị. Huyện Hoài Đức phấn đấu đến năm 2015 sẽ có 9 xã đạt tiêu chí NTM và đến năm 2020, hoàn thành xây dựng NTM ở 100% số xã trên địa bàn. Riêng xã Yên Sở được chọn xây dựng mô hình điểm của huyện sẽ hoàn thành trong năm 2012. Tuy nhiên đến thời điểm này, ngoài xã điểm NTM của huyện, các xã còn lại, do còn những khó khăn, nên chưa có xã nào đạt từ 14 tiêu chí trở lên (70% số tiêu chí). Mới có một xã đạt 9 tiêu chí là xã An Khánh, 6 xã đạt từ 7 đến 8 tiêu chí là các xã: Đông La, Kim Chung, Minh Khai, Dương Liễu, La Phù, Vân Canh. 11 xã đạt dưới 6 tiêu chí (dưới 30% số tiêu chí).

Ông Nguyễn Duy Hồng, chủ DN chế biến nông sản và 2 trang trại rộng 3,1ha tại xã Yên Sở và 1,6ha tại xã Dương Liễu cho biết, hiện ở Hoài Đức có nhiều lao động không còn đất để canh tác, cần chuyển đổi sang các nghề khác. Nếu không có định hướng lâu dài, những lao động này sẽ không có việc làm ổn định buộc phải đi làm những nghề lao động phổ thông, tự do ở các khu vực đô thị để tìm kiếm việc làm mới. Nên khi xây dựng NTM huyện Hoài Đức phải quy hoạch và xây dựng các cụm, điểm công nghiệp làng nghề, giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động.

Theo Bí thư Huyện ủy Hoài Đức - Khuất Văn Thành, để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, khắc phục những hạn chế tồn tại, huyện chủ trương khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác đối với hơn 2.000ha đất nông nghiệp còn lại. Hiện nay, huyện đã triển khai chương trình về phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa giá trị cao, bền vững giai đoạn 2011-2015. Mục tiêu đến năm 2015, toàn huyện có 650ha cây ăn quả, trong đó 400ha cây ăn quả chất lượng cao gồm bưởi Diễn, bưởi đường, cam Canh, nhãn chín muộn; có 100ha rau an toàn, 50ha hoa cây cảnh… Huyện cũng đã quy hoạch 15 cụm, điểm công nghiệp và xây dựng các vùng công nghiệp tập trung từng bước di dời các cơ sở làng nghề gây ô nhiễm ra khỏi khu vực dân cư. Đặc biệt huyện đang tích cực huy động các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư trong LN cùng chung tay bảo vệ môi trường. Qua đó đẩy mạnh phát triển kinh tế LN bền vững, hoàn thiện hạ tầng nông thôn, đào tạo, nâng cao trình độ quản lý cho cán bộ cơ sở. Để sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM, Hoài Đức sẽ huy động tối đa mọi nguồn lực đầu tư nâng cấp hệ thống đường giao thông nội đồng, kênh mương tưới tiêu phục vụ sản xuất. Vận động doanh nghiệp, tổ chức, nhân dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng NTM bằng nhiều hình thức…


Theo Hà Nội mới

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)