Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp gửi tới Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Thứ hai, 10/02/2020 16:04
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 415/BDN ngày 08/11/2019, nội dung kiến nghị: “Cử tri kiến nghị Bộ Xây dựng cần có hướng dẫn hoặc quy định cụ thể việc chuyển đổi mục đích, công năng sử dụng đối với các công trình xây dựng. Vì theo Luật Xây dựng 2014 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong xây dựng là “Sử dụng công trình không đúng với mục đích, công năng sử dụng” nhưng lại không quy định việc xử lý vi phạm; hơn nữa theo Luật Nhà ở 2015 về quyền chủ sở hữu nhà ở và người sử dụng nhà ở quy định “chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì có quyền sử dụng nhà ở vào mục đích để ở và các mục đích khác mà luật không cấm”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 424/BXD-HĐXD ngày 10/02/2020 trả lời như sau:

Luật Xây dựng 2014 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong xây dựng bao gồm việc“Sử dụng công trình không đúng với mục đích, công năng sử dụng”; đồng thời, Luật quy định thực hiện đầu tư xây dựng công trình phải tuân thủ thiết kế xây dựng được duyệt và nội dung công năng sử dụng của công trình đã được xác định cụ thể tại các bước thiết kế. Nội dung này không mâu thuẫn với quy định tại Luật Nhà ở về quyền của các chủ sở hữu hợp pháp: “chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì có quyền sử dụng nhà ở vào mục đích để ở và các mục đích khác mà luật không cấm”. Việc xử lý vi phạm được quy định cụ thể tại Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vất liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. Việc sử dụng, chuyển đổi mục đích, công năng sử dụng đối với các công trình xây dựng phải thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở và các pháp luật khác có liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 424/BXD-HĐXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)