Ủy quyền thẩm định thiết kế cơ sở công trình Khách sạn Bay View Đà Nẵng

Thứ ba, 15/09/2020 16:56
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 01/2020/KSBayView ngày 31/8/2020 của Công ty TNHH Quản lý và đầu tư khách sạn quốc tế về việc đề nghị ủy quyền cho Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thẩm định thiết kế cơ sở công trình Khách sạn Bay View Đà Nẵng tại Lô B1-1-5, khu B1-1 (thửa đất 46, tờ bản đồ số 7) phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 4479/BXD-HĐXD có ý kiến như sau:

Theo nội dung văn bản số 01/2020/KSBayView ngày 31/8/2020 của Công ty TNHH Quản lý và đầu tư khách sạn quốc tế: Công trình Khách sạn Bay View Đà Nẵng thực hiện trên khu đất đã được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 14/4/2020. Công trình thực hiện trên khu đất có diện tích 1.408,6m2, là công trình cấp I có quy mô cao 24 tầng (không kể 02 tầng hầm, 01 tầng tum thang), mật độ xây dựng khối đế là 55,39%, tổng diện tích sàn xây dựng không kể tầng hầm khoảng 14.312m2, hệ số sử dụng đất 9,88 lần, chiều cao công trình khoảng 82m, tổng số phòng khách sạn là 193 phòng.

Đối với quy mô công trình như trên, thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở của công trình là cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; thẩm quyền thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của công trình là Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng.

Về việc ủy quyền cho Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thẩm định thiết kế cơ sở công trình Khách sạn Bay View Đà Nẵng, Công ty TNHH Quản lý và đầu tư khách sạn quốc tế cần liên hệ với Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng để được xem xét hồ sơ của Dự án. Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cần kiểm tra đảm bảo bố trí đủ nhân lực có năng lực chuyên môn đáp ứng việc thẩm định, gửi văn bản tới cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng để làm cơ sở báo cáo lãnh đạo Bộ chấp thuận và thực hiện việc ủy quyền thẩm định thiết kế cơ sở công trình theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (nội dung sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 8 Điều 10).

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4479-BXD-HDXD_15092020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4479/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)