Thái Bình: Quản lý quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Thứ ba, 15/09/2020 14:17
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng thời gian qua ngành Xây dựng đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến nay, tỷ lệ phủ kín quy hoạch xây dựng đã tăng lên, chất lượng quy hoạch được cải thiện và đã bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư của tỉnh.

Một góc khu đô thị Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, hiện nay công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch theo phân cấp được triển khai thực hiện đồng bộ; công tác thẩm định đồ án quy hoạch, giới thiệu địa điểm được đổi mới, tăng cường về chất lượng và rút ngắn thời gian theo quy định, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2015 đến nay, Sở Xây dựng đã thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt trên 500 hồ sơ đồ án quy hoạch phân khu, đồ án quy hoạch chi tiết, quy hoạch địa điểm và quy hoạch tổng mặt bằng. Đến nay, 100% đô thị và khu, cụm công nghiệp đã được rà soát, điều chỉnh quy hoạch; 100% các xã có quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới và quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã và các vùng sản xuất; tỷ lệ quy hoạch phân khu đạt 70%; quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đạt 50%.

Nhiều đồ án quy hoạch có vai trò quan trọng đến phát triển kinh tế của tỉnh đã và đang được triển khai thực hiện như quy hoạch Khu kinh tế Thái Bình; quy hoạch chung thành phố Thái Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh quy hoạch mở rộng các thị trấn Tiền Hải, Diêm Điền, Vũ Thư...; điều chỉnh khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, khu công nghiệp Phúc Khánh và hàng chục cụm công nghiệp, khu đô thị khác trên địa bàn tỉnh. Công tác quy hoạch được tập trung đẩy mạnh đã thu hút nhiều dự án đầu tư, tạo việc làm cho trên 150.000 lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp.

Về phát triển đô thị, những năm qua ngành Xây dựng đã tập trung triển khai thực hiện chương trình phát triển đô thị tỉnh đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1773/QĐ-UBND, ngày 4/7/2016. Trong đó, đã hoàn thành nâng cấp thị trấn Diêm Điền đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV; đang tiếp tục lập quy hoạch, tập trung đầu tư, mở rộng từng bước hoàn thiện các tiêu chí để thành phố Thái Bình trở thành đô thị loại I; các thị trấn Tiền Hải, Vũ Thư đạt tiêu chuẩn loại IV và nâng cấp các xã Đông Quan, Thăng Long (Đông Hưng) lên đô thị loại V. Tích cực đôn đốc, hướng dẫn các địa phương lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị nhằm tăng cường quản lý trật tự đô thị. Đến nay, toàn tỉnh có 14 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại II là thành phố Thái Bình, 1 đô thị loại IV và 12 đô thị loại V được phân bố đều trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ đô thị hóa của Thái Bình hiện nay đạt khoảng 19%. Các đô thị đã và đang tiếp tục khẳng định vai trò là động lực phát triển kinh tế, là hạt nhân thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở mỗi địa phương, mỗi vùng trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Quang Anh, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Thời gian qua, công tác quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị theo quy hoạch đã được Sở Xây dựng triển khai quyết liệt, góp phần tích cực vào quá trình phát triển trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Nhiều đồ án quy hoạch có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh đã và đang được triển khai thực hiện góp phần phát triển nhanh mạng lưới cơ sở hạ tầng, các công trình đô thị, nhà ở và công sở, tạo bước đổi thay mạnh mẽ theo hướng hiện đại cho đô thị và nông thôn. Thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng, chủ động tham mưu các nhiệm vụ quy hoạch để sớm phủ kín các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trên địa bàn tỉnh. Tập trung tham mưu triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trong Khu kinh tế Thái Bình để thu hút các nhà đầu tư thực hiện dự án. Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh giải quyết kịp thời vướng mắc trong hoạt động xây dựng để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, trọng tâm là các dự án trọng điểm để thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các nhà đầu tư, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác lập, trình duyệt các khu quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc phù hợp với kế hoạch sử dụng đất. Lấy ý kiến của người dân, cộng đồng, tổ chức khi lập, điều chỉnh quy hoạch, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự xây dựng theo trình tự, quy định của pháp luật...

Nguồn: Thaibinh.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)