Hướng dẫn Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh về kinh phí lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới

Thứ tư, 30/01/2013 17:23
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 24/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 140/BXD-KTXD hướng dẫn Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh về kinh phí lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.

Nội dung quy định về lập quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT ngày 28/10/2011 của Bộ Xây dựng – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về kinh phí lập quy hoạch: Thực hiện theo Điều 5 của Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chủ động lập kế hoạch kinh phí quy hoạch và quy định mức kinh phí quy hoạch cho cấp xã phù hợp với thực tế trong tỉnh; mức kinh phí quy hoạch cụ thể tham khảo sổ tay hướng dẫn xây dựng nông thôn mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Việc tổng hợp dự toán chi phí lập quy hoạch xã nông thôn mới bằng cách tính tổng chi phí 03 loại quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch nông nghiệp là không phù hợp.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 140/BXD-KTXD.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 140BXD-KTXD 24-01-2013.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)