Hướng dẫn Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô - BQP điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Thứ tư, 30/01/2013 17:22
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 25/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 20/BXD-KTXD hướng dẫn Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô - BQP điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Theo đó, nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng phải phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các biên bản đàm phán có liên quan. Theo nội dung văn bản số 601CV, tại điểm 6.1.3, khoản 6.1, Điều 6 của hợp đồng số 04-299/2011/HĐXL ký ngày 15/6/2011 các bên đã thỏa thuận giá hợp đồng được điều chỉnh trong “trường hợp giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị có biến động ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu, ảnh hưởng trực tiếp tới việc thực hiện hợp đồng hoặc khi Nhà nước thay đổi chính sách có liên quan thì phải báo cáo Người có thẩm quyền xem xét quyết định.” Như vậy, khi giá cả nhiên liệu, vật tư, thiết bị và tiền lương có biến động (tăng hoặc giảm) so với giá trong hợp đồng thì việc điều chỉnh đơn giá hợp đồng sau khi được Người quyết định đầu tư cho phép là phù hợp. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng lưu ý: theo quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh việc điều chỉnh giá hợp đồng thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư nếu việc điều chỉnh này không làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt hoặc không làm thay đổi mục tiêu đầu tư.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 20/BXD-KTXD.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 20BXD-KTXD 25-01-2013.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)