Bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ đối với Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum

Thứ năm, 21/02/2013 15:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 20/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 11/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum về việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ.

Về giá để tính thu tiền sử dụng đất: giá đất khi bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thực hiện theo quy định tại điểm a mục 2 của Nghị quyết số 23/2006/NQ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ, đối với nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường, mặt phố thì thực hiện theo quy định tại điểm a mục 2 của Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 của Chính phủ.

Đối với các căn nhà nêu tại mục 2 công văn nêu trên của Sở Xây dựng: thực hiện việc xác lập sở hữu nhà nước theo quy định của các chính sách hiện hành và lập đề án bán nhà thuộc sở hữu nhà nước theo quy định (lưu ý phân loại nhà ở, nhà chuyên dùng, nhà dùng vào mục đích sản xuất kinh doanh….và đối tượng đang thuê, thời gian thuê).
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 11/BXD-QLN.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 11BXD-QLN 20-02-2013.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)