Phê duyệt bổ sung nội dung công việc gói thầu XL-02 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội

Thứ năm, 21/02/2013 15:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 19/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 235/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án ĐTXD Nhà Quốc hội và Hội trường Ban Đình (mới) (BQLDA) về việc phê duyệt bổ sung nội dung công việc gói thầu XL-02 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội.

Để có cơ sở phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu XL-02, đề nghị BQLDA tập hợp toàn bộ khối lượng công việc phát sinh, bổ sung thuộc gói thầu XL-02 trình Bộ Xây dựng xem xét phê duyệt điều chỉnh dự toán 01 lần. Trong khi chờ toàn bộ dự toán phát sinh, bổ sungđược phê duyệt điều chỉnh, Bộ Xây dựng (chủ đầu tư) giao cho BQLDA căn cứ vào nội dung hợp đồng kinh tế đã ký kết; khối lượng công việc thực tế thực hiện, định mức, đơn giá phù hợp để phê duyệt điều chỉnh dự toán của từng phần công việc. Việc tạm ứng, thanh toán cho nhà thầu thực hiện theo quy định hiện hành.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 235/BXD-KTXD.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 235BXD-KTXD 19-02-2013.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)