Thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng bộ đội Biên phòng của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang

Thứ năm, 21/02/2013 15:01
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 05/02, Bộ Xây dựng đã có công văn203/BXD-QLN gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang về việc chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng bộ đội Biên phòng trên địa bàn tỉnh.

1. Theo báo cáo của UBND tỉnh An Giang thì dự án đầu tư "Hạ tầng cụm dân cư gia đình quân nhân Bộ đội biên phòng khu vực biên giới tỉnh An Giang" do Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng An Giang làm chủ đầu tư, dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 16/8/2011. Dự án này cũng đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và chấp thuận phân bổ từ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ theo chương trình mục tiêu xây dựng khu dân cư dành cho lực lượng vũ trang kết hợp với quản lý biên giới. Theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh An Giang, Dự án này được đầu tư bằng nhiều nguồn vốn (nhà nước, hộ gia đình quân nhân) nhằm xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và nhà ở cho bộ đội biên phòng góp phần tạo vành đai để củng cố tuyến phòng thủ, quản lý và bảo vệ biên giới Tây Nam.

2. Việc giải quyết nhà ở cho các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang đã được quy định cụ thể trong luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo quy định của pháp luật về nhà ở thì các đối tượng này được giải quyết nhà ở xã hội. Đối với nhà ở xã hội tại khu vực đô thị là nhà ở chung cư, tại các khu vực khác không phải là đô thị thì có thể xây dựng nhà ở riêng lẻ hoặc nhà ở một tầng nhiều gian (Điều 36 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP).

Loại hình nhà ở chung cư nhằm tiết kiệm quỹ đất cũng như giảm chi phí cho công tác đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu dân cư. Tuy nhiên, tổng hợp báo cáo của một số địa phương cho thấy loại hình nhà ở chung cư chưa thích hợp với các địa phương mà quỹ đất dành để xây dựng nhà ở còn lớn thuộc vùng sâu, vùng xa và biên giới. Vì vậy, ngày 14/01/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị. Theo đó, tại khoản 7 Điều 4 Nghị định này quy định: "Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể những khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng".

Trên cơ sở các quy định nêu trên, Bộ Xây dựng nhận thấy: Dự án đầu tư "Hạ tầng cụm dân cư gia đình quân nhân Bộ đội biên phòng khu vực biên giới tỉnh An Giang" đã được UBND tỉnh chấp thuận và giao cho Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng An Giang làm chủ đầu tư nhằm tạo điều kiện giải quyết nhà ở cho hộ gia đình cán bộ, chiến sỹ hiện đang khó khăn về nhà ở, đồng thời góp phần quản lý và bảo vệ biên giới. Do đó, Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất của UBND tỉnh An Giang cho phép Dự án này được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho hộ gia đình cán bộ, chiến sỹ tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt kể từ thời điểm Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành (01/3/2013).
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 203/BXD-QLN.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 203BXD-QLN 05-02-2013.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)