Hướng dẫn Công ty cổ phần đầu tư thiết kế kiến trúc xây dựng Thăng Long điều chỉnh giá hợp đồng

Thứ tư, 30/01/2013 17:16
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 24/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 18/BXD-KTXD hướng dẫn Công ty cổ phần đầu tư thiết kế kiến trúc xây dựng Thăng Long điều chỉnh giá hợp đồng.

Các hợp đồng nêu tại văn bản số 27/CV-TVTL là hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Căn cứ quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ và nội dung của hợp đồng:

1. Chủ đầu tư và Nhà thầu thương thảo bổ sung giá trị hợp đồng do thay đổi giá nguyên, nhiên vật liệu, thay đổi chế độ tiền lương tương ứng theo từng thời kỳ (theo phương pháp điều chỉnh quy định trong hợp đồng và hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010).

2. Thời điểm điều chỉnh bổ sung giá trị hợp đồng thực hiện phù hợp với giai đoạn nghiệm thu, thanh toán quy định trong hợp đồng.

3. Nếu mức tạm ứng ghi trong hợp đồng là tạm ứng để chi trả tiền lương hoặc tiền công, là tạm ứng để mua nguyên vật liệu, thì không được điều chỉnh cho phần giá trị hợp đồng đã tạm ứng. Nếu mức tạm ứng ghi trong hợp đồng không phải là tạm ứng để chi trả tiền lương hoặc tiền công, không phải là tạm ứng để mua nguyên vật liệu, thì được điều chỉnh bổ sung toàn bộ những khối lượng của hợp đồng bị ảnh hưởng bởi biến động giá, bị ảnh hưởng bởi thay đổi chế độ tiền lương (kể cả phần giá trị hợp đồng đã tạm ứng).
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 18/BXD-KTXD.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 18BXD-KTXD 24-01-2013.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)