Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ

Thứ ba, 08/11/2022 15:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 08/11/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5030/BXD-TCCB gửi các trường Đại học trực thuộc Bộ Xây dựng yêu cầu báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025.

Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị các đơn vị báo cáo một số nội dung sau:

1. Tình hình tổ chức triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ;

2. Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được phân công tại đơn vị;

3. Đánh giá công tác huy động nguồn nhân lực của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư cho giáo dục, đào tạo trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý;

4. Những tồn tại, khó khăn trong quá trình triển khai;

5. Đề xuất, kiến nghị về cơ chế, chính sách thực hiện xã hội hóa trong giai đoạn 2022-2025.

Báo cáo của đơn vị gửi về Bộ Xây dựng ( qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 11/11/2022 để tổng hợp; bản mềm gửi vào hòm thư daotaobxdvutccb@gmail.com.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5030-BXD-TCCB_08112022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5030/BXD-TCCB.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)