Quản lý hoạt động cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Thứ sáu, 04/09/2020 16:32
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Để đảm bảo triển khai đầy đủ, đúng tinh thần ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại mục 4, 5 của Thông báo số 104/TB-BXD ngày 01/9/2020 về quản lý, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng yêu cầu:

1. Cục Quản lý hoạt động xây dựng không giải quyết các hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng hạng I của các cá nhân thường trú hoặc có địa chỉ nơi làm việc thuộc khu vực 19 tỉnh phía Nam. Thực hiện từ ngày 07/9/2020.

2. Cục Công tác phía Nam tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên cổng thông tin điện tử, tại trụ sở Cục, thông qua các phương tiện truyền thông... về việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I thuộc khu vực 19 tỉnh phía Nam chỉ được thực hiện tại Cục. Thực hiện từ ngày 07/9/2020 và thường xuyên.

3. Văn phòng Bộ: Công khai thông báo tại Bộ phận một cửa việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I tại Cục Công tác phía Nam đối với các cá nhân thường trú hoặc có địa chỉ nơi làm việc thuộc khu vực 19 tỉnh phía Nam.

Trường hợp hồ sơ được nộp trực tuyến, trong thời gian Trung tâm Thông tin điều chỉnh phần mềm, Bộ phận một cửa từ chối tiếp nhận và nêu rõ lý do, hướng dẫn người dân chọn đơn vị giải quyết là Cục Công tác phía Nam.

Trường hợp hồ sơ được nộp qua bưu điện, Bộ phận một cửa chuyển Văn thư Bộ để chuyển Cục Công tác phía Nam thông qua dịch vụ bưu chính bên nhận trả cước phí và gửi thông báo cho công dân về việc hồ sơ được chuyển về Cục Công tác phía Nam để giải quyết.

Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp, Bộ phận một cửa hướng dẫn công dân nộp hồ sơ tại Cục Công tác phía Nam. Nếu công dân vẫn yêu cầu được tiếp nhận hồ sơ thì Bộ phận một cửa lập sổ ký nhận hồ sơ, không phát hành Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, đồng thời thông báo cho công dân biết hồ sơ sẽ được chuyển vào Cục Công tác phía Nam để tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo quy định.

Thời hạn thực hiện: từ ngày 07/9/2020.

4. Trung tâm Thông tin: Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên cổng thông tin điện tử Bộ, cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử Bộ việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I tại Cục Công tác phía Nam theo Quyết định số 768/QĐ-BXD ngày 13/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dụng, Thông báo số 104/TB-BXD ngày 01/9/2020 của Bộ Xây dựng. Thực hiện từ ngày 07/9/2020.

Điều chỉnh phần mềm cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử Bộ để chuyển những hồ sơ trực tuyến đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I thuộc khu vực 19 tỉnh phía Nam từ Bộ phận một cửa tại Bộ về Cục Công tác phía Nam để giải quyết. Hoàn thành trước ngày 15/9/2020.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4338-BXD-VP_04092020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4338/BXD-VP.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)