Thực hiện báo cáo 6 tháng đầu năm 2020

Thứ tư, 15/07/2020 15:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng đã có công văn 3412/BXD-KHTC về việc thực hiện báo cáo 6 tháng đầu năm 2020.

Ngày 08/6/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn số 2722/BXD-KHTC gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020, theo đó biểu mẫu số liệu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 ban hành chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng và gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 20/6/2020.

Tuy nhiên, đến nay một số Sở vẫn chưa gửi báo cáo về Bộ Xây dựng, một số Sở tuy đã có báo cáo nhưng chưa có biểu số liệu, gửi còn thiếu biểu hoặc chưa cập nhật số liệu vào phần mềm (Danh sách chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Ngày 12/6/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn số 2831/BXD-KHTC về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng, trong nội dung công văn yêu cầu các Sở cập nhật số liệu năm 2019 vào phần mềm thống kê. Đến nay, một số đơn vị vẫn chưa cập nhật số liệu vào phần mềm thống kê (Danh sách chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng theo quy định tại Thông tư số 07/2018/TT-BXD cập nhật số liệu vào phần mềm và gửi số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm 2020 về Bộ Xây dựng trước ngày 26/7/2020.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3412-BXD-KHTC_15072020.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3412/BXD-KHTC.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)