Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016

Thứ ba, 29/12/2015 07:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 28/12, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1454/QĐ-BXD về “Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 của Bộ Xây dựng”.

Mục đích: Việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Xây dựng nhằm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản; phát hiện những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện, từ đó đề xuất các biện pháp khắc phục, hoàn thiện hệ thống pháp luật về Xây dựng.

Yêu cầu: Việc theo dõi thi hành pháp luật của Bộ Xây dựng phải thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc; bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
Việc theo dõi thi hành pháp luật phải có sự phối hợp với các cơ quan, tổ chức khác trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật; phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cục, vụ đơn vị của Bộ Xây dựng để tránh chồng chéo, trùng lắp.

Nội dung kế hoạch

Trong năm 2016, trọng tâm của việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật tập trung vào các nội dung sau: Việc thực hiện pháp luật về thẩm định dự án, pháp luật về cấp giấy phép xây dựng, pháp luật về phát triển đô thị tại Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và UBND cấp huyện. Cụ thể như sau:

a) Việc thực hiện các quy định pháp luật về thẩm định dự án

Việc triển khai, ban hành văn bản, quán triệt, tổ chức thực hiện pháp luật về thẩm định dự án tại Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định pháp luật về xây dựng tại Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đánh giá việc thực hiện các quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục thẩm định dự án.

Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc khác.

Kiến nghị của các Sở, ngành, địa phương.

b) Việc thực hiện các quy định pháp luật về cấp giấy phép xây dựng

Việc triển khai, ban hành văn bản, quán triệt, tổ chức thực hiện pháp luật về việc cấp giấy phép xây dựng tại Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và UBND cấp huyện.

Thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định pháp luật về cấp giấy phép xây dựng tại Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và UBND cấp huyện. Đánh giá việc thực hiện các quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, kết quả giải quyết cấp giấy phép xây dựng tại Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và UBND cấp huyện.

Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc khác.

Kiến nghị của Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và UBND cấp huyện.

c) Việc thực hiện các quy định pháp luật về phát triển đô thị

Việc triển khai, ban hành văn bản, quán triệt, tổ chức thực hiện pháp luật về việc thực hiện các quy định pháp luật về phát triển đô thị tại Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phát triển đô thị tại Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đánh giá việc thực hiện các quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, kết quả giải quyết các quy định pháp luật về phát triển đô thị tại Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc khác.

Kiến nghị của Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Địa điểm, thời gian thực hiện

Việc thực hiện pháp luật về thẩm định dự án, pháp luật về cấp giấy phép xây dựng, pháp luật về phát triển đô thị tại Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và UBND cấp huyện được tiến hành bằng hình thức kiểm tra trực tiếp tại một số Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và UBND cấp huyện, cụ thể như sau:

Sở Xây dựng và một số quận, huyện, thị xã trực trên địa bàn các tỉnh khu vực phía Bắc: Lào Cai, Điện Biên.

Sở Xây dựng và một số quận, huyện, thị xã trực trên địa bàn các tỉnh khu vực miền Trung: Quảng Bình, Thừa Thiên Huế.

Sở Xây dựng và một số quận, huyện, thị xã trực trên địa bàn các tỉnh khu vực phía Nam: Cần Thơ, Bình Thuận.

Thời gian tiến hành kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện pháp luật đối với các đối tượng trên dự kiến vào quý II, quý III năm 2016.

Tổ chức thực hiện

Vụ Pháp chế có trách nhiệm: Đề xuất thành lập các Tổ công tác thực hiện việc theo dõi trực tiếp tình hình thi hành pháp luật về các lĩnh vực trọng tâm năm 2016; Chủ trì xây dựng, tổng hợp báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 báo cáo Lãnh đạo Bộ Xây dựng và Bộ Tư pháp trước ngày 30/10/2016.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được lấy từ ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác (nếu có). Căn cứ Kế hoạch này, Vụ Pháp chế có trách nhiệm đề xuất kinh phí cụ thể trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt. Văn phòng Bộ có trách nhiệm bảo đảm kinh phí, phương tiện đi lại cho hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo Kế hoạch này.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1454/QĐ-BXD.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)