Nghiệm thu cơ sở đưa vào khai thác, sử dụng các Dự án Đầu tư nâng cấp, mở rộng QL 14

Thứ năm, 08/10/2015 10:28
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 2/10/2015, Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng (viết tắt là Hội đồng) đã có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu cơ sở của chủ đầu tư (Bộ Giao thông vận tải), chính thức đưa vào khai thác, sử dụng và thực hiện quản lý, duy tu bảo dưỡng theo quy định đối với các Dự án Đầu tư nâng cấp, mở rộng QL 14 qua Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước.

Hội đồng kết luận: Chủ đầu tư và các đơn vị tham gia thi công xây dựng các Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (QL 14) qua Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước gồm: Kon Tum - PleiKu, Nam TP Pleiku, Cầu 110 - Buôn Hồ, km1824 ÷ km1876 và cầu Serepok, Cây Chanh - Cầu 38, Đồng Xoài - Chơn Thành, Cải tạo 14 cầu yếu trên tuyến đã tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng trong quá trình thi công xây dựng, chất lượng các hạng mục công trình cơ bản đáp ứng yêu cầu thiết kế được duyệt và tuân thủ theo chỉ dẫn kỹ thuật của dự án.

Cũng trong văn bản này, Hội đồng yêu cầu chủ đầu tư phải tổ chức rà soát các vị trí lề đường, thực hiện san gạt và đầm lèn đảm bảo độ chặt, độ dốc theo thiết kế, đồng thời nhanh chóng thi công hoàn thiện các hạng mục ốp mái ta luy nền đường, kéo dài rãnh thoát nước dọc được bổ sung, phát sinh ngoài thiết kế được duyệt đảm bảo chất lượng.

Trong quá trình khai thác, chủ đầu tư phải thường xuyên kiểm tra hệ thống thoát nước, thu gom nước, vệ sinh thanh thải, khơi thông đảm bảo thông thoáng dòng chảy trong mùa mưa, nghiên cứu bổ sung những đoạn rãnh thoát nước dọc cho phù hợp với địa hình thực tế.

Chủ đầu tư phải thực hiện đúng các quy định về bảo trì theo quy định của pháp luật để công trình được khai thác đảm bảo an toàn giao thông và tuổi thọ theo thiết kế, tổ chức, hướng dẫn và yêu cầu các nhà thầu nghiêm túc thực hiện việc lập danh mục hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định tại Phụ lục 5, Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng. Trên cơ sở danh mục hồ sơ hoàn thành công trình cần tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện và bổ sung đầy đủ các hồ sơ tài liệu liên quan từ khâu chuẩn bị dự án, khảo sát thiết kế và thi công nghiệm thu như đã nêu cho phù hợp với nội dung của danh mục hồ sơ đã lập.

Bên cạnh đó, Hội đồng cũng yêu cầu chủ đầu tư các Dự án Đầu tư nâng cấp, mở rộng QL 14 phải quan tâm, theo dõi và có giải pháp xử lý triệt để nếu có hiện tượng hư hỏng mặt đường ở một số vị trí mặt đường bê tông nhựa bị rỗ như đoạn qua thị xã KrôngBuk, đoạn km1722+200 ÷ km1722+800 (thuộc Dự án Cầu 110 - Buôn Hồ (Km1667+570 ÷ Km1738+148). Nghiên cứu bổ sung rãnh thoát nước dọc có độ dốc dẫn nước về phía Cầu 110 để nước không chảy vào phạm vi tường chắn, gây nguy cơ ảnh hưởng đến nhà dân phía dưới (tại vị trí Km1713+000, bên trái tuyến có xử lý tường chắn rọ đá do không giải phóng được mặt bằng)…
 

Trần Đình Hà
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)