Đo bóc khối lượng bê tông xây dựng công trình của Ban quản lý dự án xi măng Hà Tiên 1

Thứ sáu, 07/11/2008 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Bộ Xây dựng đã có công văn 263/BXD-KTXD (06/11), gửi Ban quản lý dự án xi măng Hà Tiên 1 về việc đo bóc khối lượng bê tông xây dựng công trình.

Định mức hao phí cho các công tác xây lắp được ban hành trong tập Định mức dự toán xây dựng công trình thống nhất được xây dựng trên cơ sở quy trình công nghệ và biện pháp thi công ở mức trung bình tiên tiến; Mức hao phí vật liệu, nhân công và máy thiết bị thi công ở từng công tác cũng được xác định bình quân và phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật, phương pháp đo bóc tiên lượng hoặc quy ước để giảm bớt khối lượng tính toán nhưng vẫn đảm bảo mức hao phí bình quân và được thống nhất áp dụng chung. Khối lượng bê tông cốt thép các kết cấu là khối lượng hình học được xác định theo thiết kế, khi đo bóc khối lượng bê tông cốt thép không trừ cốt thép trong bê tông (Bộ Xây dựng đã có các văn bản số 1981/BXD-KTTC ngày 29/9/2005 gửi Kiểm toán Nhà nước, số 681/BXD- KTTC ngày 19/4/2006 gửi Tổng cục V - Bộ Công an ...).

Tại Chương VI (công tác bê tông tại chỗ) Định mức dự toán xây dựng công trình phần Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã quy định: "Khối lượng bê tông các kết cấu là khối lượng hình học được xác định theo thiết kế, khi đo bóc khối lượng bê tông không trừ cốt thép trong bê tông". Tại Chương VI (công tác bê tông tại chỗ) Công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD–VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng đã hướng dẫn: "Khối lượng bê tông các kết cấu là khối lượng hình học được xác định theo thiết kế, khi đo bóc khối lượng bê tông không trừ cốt thép trong bê tông". Vì vậy, đề nghị của Nhà thầu là phù hợp.

 
 

 
Trung tâm Tin học
 
Nguồn: Công văn 263/BXD-KTXD
Tài liệu đính kèm bài viết
TT 13 BTC_1234166221268.docTải về
Cong van 263_1226031066122.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)