Bộ Xây dựng tập huấn triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Thứ tư, 02/10/2019 08:56
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 1/10/2019, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tập huấn "Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính" cho các cán bộ thuộc Bộ phận một cửa, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính Văn phòng Bộ, lãnh đạo, chuyên viên hành chính các đơn vị thuộc Bộ. Tham gia tập huấn có đại diện Lãnh đạo của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Chính phủ.

Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Tạ Quang Vinh khai mạc Chương trình tập huấn

Hội nghị tập huấn là một trong những sự kiện quan trọng trong Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành, nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tham gia triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và các công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng; đồng thời thúc đẩy, tạo động lực để các đơn vị thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính - một trong những nội dung có tính đột phá trong chương trình cải cách hành chính của ngành Xây dựng.

Phát biểu khai mạc, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Tạ Quang Vinh nhấn mạnh sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng đối với công tác cải cách thủ tục hành chính ngành Xây dựng, đồng thời cho biết, ngày 1/10/2019 là ngày kỷ niệm tròn 01 năm thành lập và hoạt động của Bộ phận một cửa tại Văn phòng Bộ Xây dựng. Trong năm qua, với tinh thần nghiêm túc thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ Xây dựng đã chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ, kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Sau 01 năm thành lập và đi vào hoạt động, Bộ phận một cửa Bộ Xây dựng đã tiếp nhận hơn 20.000 lượt hồ sơ thủ tục hành chính, đã giải quyết và trả kết quả hơn 19.000 hồ sơ, đồng thời triển khai phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ bưu chính công ích, Cổng Dịch vụ công để giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng nhanh chóng, thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Tại Hội nghị tập huấn, đồng chí Nguyễn Duy Hoàng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và đồng chí Nguyễn Hùng Huế - Trưởng phòng kiểm soát thủ tục hành chính Khối kinh tế ngành đã phổ biến những nhiệm vụ cơ bản khi triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính tới các học viên.

 

Các học viên dự tập huấn

Để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ đã được Bộ trưởng giao trong Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính, Giám đốc Trung tâm Thông tin Bộ Xây dựng Nguyễn Ngọc Quang đã hướng dẫn các học viên công tác tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Bộ Xây dựng, đồng thời cho biết, Trung tâm Thông tin sẽ tiếp thu các ý kiến góp ý của các đơn vị để hiệu trình phần mềm ngày càng hoàn thiện hỗ trợ tốt nhất người dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ.

 

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)