Bộ Xây dựng thẩm định Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2045

Thứ sáu, 24/11/2023 11:19
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 23/11/2023, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị thẩm định Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2045. Tham dự hội nghị có đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ, hội, hiệp hội chuyên ngành, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai. Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn - Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn phát biểu tại hội nghị

Báo cáo tóm tắt thuyết minh Nhiệm vụ, đại diện đơn vị tư vấn cho biết, phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, với tổng diện tích 37.678ha, ranh giới cụ thể được giới hạn như sau: phía Bắc giáp huyện Long Thành và sông Đồng Nai, bên kia sông là khu vực Cát Lái thuộc thành phố Thủ Đức; phía Đông giáp huyện Long Thành và một phần khu vực Mỹ Xuân, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; phía Tây giáp huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh; phía Nam giáp huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh. Thời hạn lập quy hoạch: giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030, dài hạn đến năm 2045.

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa các định hướng quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch xây dựng vùng Thành phố Hồ Chí Minh và quy hoạch tỉnh Đồng Nai; khai thác và phát huy các tiềm năng, lợi thế nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển mới, hội nhập với sự phát triển của vùng và khu vực, thúc đẩy quá trình đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả và bền vững; hoàn thiện và phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng xã hội thiết yếu, bảo đảm đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở và hạ tầng xã hội cho cư dân đô thị; phát triển kiến trúc đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, các yếu tố văn hóa đặc trưng được giữ gìn và phát huy.

Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch còn nhằm xây dựng và phát triển đô thị mới Nhơn Trạch, cải thiện chất lượng cuộc sống người dân, hướng tới triển khai hiệu quả công tác quản lý chất thải, bảo vệ môi trường; nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh các điểm chưa phù hợp của quy hoạch đã được phê duyệt để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế phát triển kinh tế xã hội của địa phương; làm cơ sở để lập kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nhằm xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2030 cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại II.

Nhiệm vụ đề ra những vấn đề chính cần giải quyết trong điều chỉnh quy hoạch như: rà soát quy hoạch chung đô thị Nhơn Trạch đã phê duyệt và các quy hoạch có tính kỹ thuật, chuyên ngành đã được triển khai thực hiện trên địa bàn, rà soát, đánh giá các dự án, quy hoạch trên địa bàn đã được lập và phê duyệt; định hướng phát triển không gian đô thị, quy hoạch sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật và xã hội với định hướng phát triển của đô thị; nghiên cứu, cập nhật những chủ trương, định hướng quan trọng có liên quan đến quy hoạch, phát triển đô thị và phát triển kinh tế xã hội; phối hợp các chương trình, đề án, dự án của đô thị trong một khung phát triển có tầm nhìn dài hạn và có tính thực thi cao. Bên cạnh đó, tính toán và dự báo nhu cầu dân số, đất đai để phù hợp với sự phát triển đô thị mới Nhơn Trạch, dự báo các nhu cầu phát triển ở giai đoạn mới trong bối cảnh phát triển của các đô thị lân cận như Trảng Bom, Long Thành, Thủ Đức, Tân Uyên, Dĩ An, Bà Rịa, Vũng Tàu đảm bảo phù hợp với thực tiễn phát triển, bám sát các chiến lược phát triển kinh tế xã hội, định hướng phát triển không gian tỉnh Đồng Nai.

Tại hội nghị, các chuyên gia thành viên Hội đồng nhất trí với lý do, sự cần thiết điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2045, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến giúp đơn vị tư vấn nâng cao chất lượng Báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ. Trong đó, cần làm rõ thêm các căn cứ pháp lý lập quy hoạch; cập nhật cơ sở pháp lý liên quan đến tổ chức, sắp xếp đơn vị hành chính; đánh giá cụ thể những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt và những nguyên nhân cụ thể của những tồn tại, bất cập đó; xác định các giai đoạn phát triển đô thị Nhơn Trạch phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh và của vùng; chú trọng công tác quản lý, bảo vệ rừng ngập mặn, đất lâm nghiệp; bảo vệ cảnh quan các lưu vực sông trên địa bàn; cập nhật các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh có liên quan đang được lập, phê duyệt; chú trọng công tác bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh quốc phòng.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn tổng hợp các ý kiến góp ý của thành viên Hội đồng, bổ sung một số ý kiến và đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng rà soát, đánh giá việc triển khai các quy hoạch đã được phê duyệt, qua đó nêu rõ những kế thừa những ưu điểm của các quy hoạch cũ và đề xuất những định hướng điều chỉnh phù hợp; làm rõ tính chất, động lực phát triển của đô thị Nhơn Trạch; xác định rõ phạm vi ranh giới lập quy hoạch, cơ sở khoa học của tính toán, dự báo quy mô dân số; hoàn thiện hồ sơ Nhiệm vụ để UBND tỉnh Đồng Nai trình Thủ tướng Chính phủ xem xét theo quy định.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)