Nghiệm thu dự thảo TCVN do Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam thực hiện

Thứ tư, 30/12/2020 11:27
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 29/12/2020, Bộ Xây dựng đã tổ chức cuộc họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia “Bảo trì kết cấu thép”, mã số TC 52-17, do Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam thực hiện. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, TS. Lê Minh Long – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh họp Hội đồng nghiệm thu

Tại Hội đồng, TS. Nguyễn Đại Minh chủ nhiệm nhiệm vụ đã trình bày thuyết minh dự thảo TCVN “Bảo trì kết cấu thép”. Theo đó, về sự cần thiết của đề tài, hiện nay trong hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam vẫn còn thiếu các tiêu chuẩn về bảo trì công trình xây dựng nói chung, bảo trì kết cấu thép nói riêng. Gần đây mới chỉ có tài liệu về quy trình bảo trì tháp thu phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình do Bộ Xây dựng ban hành năm 2017, hoặc có hướng dẫn công tác bảo trì đối với kết cấu bê tông cốt thép (tại TCVN 9343:2012). Trong khi đó, trong hệ thống tiêu chuẩn, tài liệu kỹ thuật của các nước trên thế giới đều có các tiêu chuẩn, hướng dẫn bảo trì kết cấu thép. Chính vì vậy, việc biên soạn tiêu chuẩn “Bảo trì kết cấu thép” là cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn.

Dự thảo tiêu chuẩn được nhóm tác giả biên soạn dựa trên các tài liệu trong nước và nước ngoài, trong đó có tài liệu của Nga và Hoa Kỳ về lĩnh vực bảo trì kết cấu thép.

Các nội dung đề cập trong dự thảo tiêu chuẩn gồm: phạm vi áp dụng; tài liệu viện dẫn; thuật ngữ và định nghĩa; các yêu cầu chung đối với công tác bảo trì kết cấu thép; khảo sát chi tiết; các dạng hư hỏng của kết cấu thép; sửa chữa kết cấu thép; bảo vệ chống ăn mòn cho kết cấu thép; phụ lục A (tham khảo).

Tiêu chuẩn “Bảo trì kết cấu thép” có phạm vi áp dụng cho công tác bảo trì các kết cấu thép trong công trình dân dụng và công nghiệp, nhằm đảm bảo các kết cấu luôn an toàn và làm việc bình thường trong quá trình sử dụng.

Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với các kết cấu thép thuộc các chuyên ngành giao thông, thủy lợi, công trình biển và các công trình chuyên dụng đặc biệt khác. Đồng thời, tiêu chuẩn không áp dụng để kiểm tra, khảo sát kết cấu thép khi bị cháy.

Theo nhận xét của các thành viên Hội đồng, mặc dù trên thế giới chưa có tiêu chuẩn nào phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ, tuy nhiên nhóm biên soạn đã tập hợp, phân tích, biên soạn từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau để đưa ra dự thảo tiêu chuẩn có thể áp dụng trong thực tiễn Việt Nam. Bên cạnh đó, trong quá trình biên soạn và chế bản, dự thảo tiêu chuẩn và thuyết minh vẫn còn một số sai sót nhỏ cần được điều chỉnh và sửa chữa để hoàn thiện tiêu chuẩn.

Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng cũng thống nhất ý kiến đổi tên ban đầu của dự thảo thành tiêu chuẩn TCVN: Kết cấu thép – Hướng dẫn bảo trì.

Dự thảo tiêu chuẩn TCVN “Kết cấu thép – Hướng dẫn bảo trì” đã được Hội đồng nghiệm thu thông qua, với kết quả đạt loại Khá.

Ninh Hoàng Hạnh

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)