Phong trào thi đua yêu nước ngành Xây dựng: Phát triển về quy mô - Nâng cao về chất lượng

Thứ sáu, 17/09/2010 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng và Kế hoạch pháttriển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 của cả nước đã đề ra nhiều mụctiêu, nhiệm vụ quan trọng đối với ngành Xây dựng như: “Phát triển nhanhhơn công nghiệp và xây dựng theo hướng nâng cao chất lượng, sức cạnhtranh và hiện đại hoá; phát triển ngành Xây dựng đạt trình độ tiên tiếntrong khu vực; từng bước hình thành hệ thống đô thị phù hợp trên địa bàncả nước; xây dựng đồng bộ và từng bước hiện đại hoá hệ thống kết cấu hạtầng đô thị; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về xây dựng, đồngthời mở rộng phân cấp, xác định rõ quyền và trách nhiệm của các chủ thểtham gia đầu tư xây dựng, nhằm đảm bảo tiến độ, khối lượng, chất lượngvà hiệu quả; phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng bìnhquân 15,0-15,5%ăm...”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân trong một lần kiểm tra tiến độ thi công thủy điện Sơn La.

Đại hội thi đua yêu nước ngành Xây dựng lần thứ III diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đại hội lần này có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua, công tác khen thưởng của Ngành giai đoạn 2006-2010; biểu dương những thành quả lao động sáng tạo, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua; trao đổi kinh nghiệm và nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng; qua đó xác định phương hướng, nhiệm vụ để tổ chức và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2011-2015, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành Xây dựng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng.

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong 5 năm qua, với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của Ngành, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, ngành Xây dựng đã đạt được những thành tích nổi bật, đó là: hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được tăng cường; sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng tăng trưởng cao và bền vững; diện mạo đô thị có nhiều thay đổi, theo hướng văn minh, hiện đại; khoa học công nghệ xây dựng tiên tiến, trên một số lĩnh vực đã đạt trình độ khu vực và quốc tế... Những thành quả này đã góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế và ổn định chính trị của đất nước, đóng góp đáng kể vào những thành tựu to lớn của sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Có được những thành tích nổi bật đó là do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ về công tác thi đua - khen thưởng (TĐKT), sự hưởng ứng tích cực của các tập thể, cá nhân trong toàn Ngành, tạo ra sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động, tạo động lực mới, khí thế mới, sôi nổi trong toàn Ngành.

Các phong trào thi đua yêu nước không chỉ phát triển về quy mô mà còn được nâng cao về chất lượng, ngày càng đi vào thực chất, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị trong từng giai đoạn cụ thể, vì vậy đã nhận được sự ủng hộ, tham gia tích cực, trở thành động lực phấn đấu của các tập thể, cá nhân và thu được rất nhiều thành tích quan trọng, điển hình như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Xanh - Sạch - Đẹp và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; “Học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ”; “Dạy tốt - học tốt”; “Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”; “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Các cuộc vận động: “Đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng”; “Tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc của CNVC-LĐ ngành Xây dựng”...

Từ các phong trào thi đua trong 5 năm qua, đã xuất hiện rất nhiều tập thể và cá nhân điển hình, tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực của Ngành, điển hình như: Tập đoàn Sông Đà; Tập đoàn HUD; TCty LILAMA; TCty Viglacera; TCty Vinaconex; Viện KHCNXD; Cty CP Lilama 69-1; Cty CP Lilama 10; Cty CP Viglacera Hạ Long; Cty Cơ khí số 2 Hà Bắc; Cty Cơ khí Đông Anh; Sở Xây dựng Vĩnh phúc, Sở Xây dựng Đà Nẵng...; Các cá nhân: Đ/c Nguyễn Duy Hoàn thợ khoan 6/7 Cy CP Sông Đà 5; đ/c Nguyễn Bá Lộc, thợ khoan 6/7 Cy CP Sông Đà 10; đ/c Trần Quang Minh, Giám đốc Xí nghiệp thuộc Cơ khí Đại Mỗ; đ/c Đỗ Yên Sơn, Đội trưởng thuộc Xí nghiệp 10.2, Cty CP Sông Đà 10; đ/c Nguyễn Đình Chiến, Phó giám đốc Cty CP Licogi 18; đ/c Lê Văn Tuấn, Tổng giám đốc TCty LILAMA; đ/c Nguyễn Quang Mâu, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Cty CP Viglacera Hạ Long; đ/c Lê Văn Quế, Chủ tịch Tập đoàn Sông Đà; đ/c Nguyễn Văn Nhi, Đội trưởng thuộc XN Sông Đà 6.02, Cty CP Sông Đà 6... và còn rất nhiều những tấm gương người tốt việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến khác.
Đặc biệt, đã xuất hiện mô hình DN cổ phần điển hình tiên tiến, không chỉ duy trì mức tăng trưởng cao, lợi nhuận lớn, mà còn giải quyết hài hòa các mối quan hệ giữa lợi ích nhà nước, lợi ích DN với lợi ích của người lao động và lợi ích của cộng đồng, bước đầu được đánh giá là mô hình DN phát triển bền vững trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, điển hình như Cty CP Viglacera Hạ Long.

Những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến thực sự là những tấm gương tiêu biểu cho phong trào thi đua yêu nước của ngành Xây dựng, đã và đang được các tập thể, cá nhân trong Ngành không ngừng phấn đấu học tập, nhân rộng.

Giai đoạn 2011-2015, để thực hiện tốt nhiệm vụ của Ngành, công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; các đơn vị trong toàn Ngành cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện công tác TĐKT, trong đó cần tập trung vào một số nội dung chủ yếu: Tiếp tục quán triệt sâu sắc lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ, các quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Ngành về công tác TĐKT, nhằm nâng cao nhận thức và thống nhất trong triển khai thực hiện, đưa công tác TĐKT thực sự trở thành ý thức và trách nhiệm thường xuyên của cấp ủy Đảng, Thủ trưởng đơn vị, của cán bộ, công nhân viên chức, lao động, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao; Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và lãnh đạo chính quyền, đoàn thể về công tác TĐKT, chủ động khắc phục những hạn chế, tồn tại, phát huy những ưu điểm để tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới; Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, gắn các phong trào thi đua yêu nước với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng, đảm bảo nguyên tắc chính xác, kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng thành tích, nhằm nêu gương tốt để học tập, cổ vũ, động viên phong trào thi đua. Bên cạnh đó cần làm tốt việc xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; Tích cực tham gia cuộc vận động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cuộc vận động xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh; thực hiện cải cách hành chính, chống tham nhũng, quan liêu, gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của các tổ chức đoàn thể, quần chúng, cùng nhau xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể vững mạnh; Tiếp tục kiện toàn, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác TĐKT và Hội đồng TĐKT các cấp. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ của cán bộ chuyên trách làm công tác TĐKT.

Tự hào với những thành quả đã đạt được trong 5 năm qua, tập thể cán bộ, công nhân viên chức, lao động ngành Xây dựng cần phát huy truyền thống tốt đẹp của Ngành, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thật sâu rộng, đều khắp, liên tục; ra sức học tập, công tác, lao động sản xuất với phương châm “kỷ cương, năng suất, chất lượng, hiệu quả”, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 và giai đoạn 2011-2015; giữ vững vai trò là lực lượng chủ yếu trong việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
 
Nguyễn Hồng Quân
UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)