Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 04 thuộc Viện Khoa học công nghệ xây dựng

Thứ sáu, 30/09/2022 09:59
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 29/09/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 288/GCN-BXD về việc Viện Khoa học công nghệ xây dựng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: số 81 Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Mã số thuế: 0100408233

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Môi trường và Kỹ thuật công trình

Địa chỉ phòng thí nghiệm: số 81 Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 04

 Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 04 gồm: Thử nghiệm tính năng nhiệt dẻo của vật liệu, cấu kiện xây dựng; Thử nghiệm tính năng nhiệt của kính và vật liệ xuyên sáng; Thử nghiệm tính năng sử dụng năng lượng tòa nhà; Thí nghiệm chất lượng môi trường không khí; Thí nghiệm chất lượng môi trường nước; Thí nghiệm kiểm tra âm học; Thí nghiệm kiểm tra hệ thống thông gió, điều hòa không khí; Kiểm tra hệ thống cấp thoát nước; Thử nghiệm chất lượng công trình.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Giấy chứng nhận số 918/GCN-BXD ngày 08/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_288-GCN-BXD_29092022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 288/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)