Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 888 thuộc Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng hạ tầng đô thị Việt Nam

Thứ tư, 28/09/2022 12:41
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/09/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 287/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng hạ tầng đô thị Việt Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 0103578392

Địa chỉ: 04B-Tầng 1, nhà CT4, KĐTM Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.

Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình Việt Nam

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Xóm 10 Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 888

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 888 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cơ lý vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây đất sét nung; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm vật liệu bột khoáng trong BTN; Kiểm tra kim loại và các sản phẩm kim loại; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng thí nghiệm; Thử nghiệm cơ lý đá; Thử nghiệm hiện trường; Thử nghiệm đất gia cố bằng chất kết dính và hỗn hợp xi măng đất; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Thử nghiệm vải địa kỹ thuật – bấc thấm và vỏ bọc bấc thấm; Thử nghiệm rọ đó – thảm đá; Thử nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của băng cản nước.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này bổ sung cho Giấy chứng nhận số: 98/GCN-BXD ngày 13/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng cho Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng hạ tầng đô thị Việt Nam và có hiệu lực đến hết ngày 13/04/2027.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_287-GCN-BXD_27092022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 287/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)