Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 667 thuộc Công ty Cổ phần phát triển Sơn Thạch

Thứ tư, 28/09/2022 12:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/09/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 286/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần phát triển Sơn Thạch đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 0317422931

Địa chỉ: 12B, Nguyễn Thị Định, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm định chất lượng công trình.

Địa chỉ phòng thí nghiệm: 12B, Nguyễn Thị Định, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 667

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 667 gồm: Thử nghiệm xi măng; Cốt liệu cho bê tông và vữa; Bê tông và bê tông nặng; Vữa xây dựng; Thép, kim loại, mối hàn; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Nhựa bitum; Nhựa đường lỏng; Nhũ tương nhựa đường gốc axít; Bột khoáng cho bê tông nhựa; Bê tông nhựa; Gạch, sản phẩm bê tông; Gạch, đá ốp lát; Thử nghiệm tại hiện trường; Nước dùng cho xây dựng; Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông; Phụ gia hóa học, phụ gia khoáng cho vữa và bê tông; Tấm thạch cao, khung xương bột bả; Thử nghiệm kính xây dựng; Thí nghiệm gỗ, composite, compact và alumium; Thử nghiệm ống nhựa PVC, uPVC, PPR, HDPE; Vải địa kỹ thuật, bấc thấm và vỏ bọc bấc thấm; Sơn, sơn vecni, sơn epoxy, vật liệu chống thấm; Màng chống thấm, băng chặn nước.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này thay thế Giấy chứng nhận số 03/GCN-BXD ngày 08/01/2021 và có hiệu lực đến hết ngày 08/01/2026..

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_286-GCN-BXD_27092022_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 286/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)