Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Tư vấn kiểm định xây dựng Hoàng Phát

Thứ ba, 13/10/2020 09:22
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 12/10/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 245/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn kiểm định xây dựng Hoàng Phát đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: 106 Lý Thái Tổ, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 4001210198

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình

Địa chỉ phòng thí nghiệm: 106 Lý Thái Tổ, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 917

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 917 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm gạch xây; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm gạch terazo; Thử nghiệm cơ lý bentonite; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_245-GCN-BXD_12102020_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 245/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)