Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đông Anh

Thứ bẩy, 21/03/2020 10:44
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/03/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 33/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đông Anh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

Mã số thuế: 0103446692

Địa chỉ: Tổ 31 khu TT Bệnh Viện Bắc Thăng Long, TT Đông Anh, huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Địa chất công trình

Địa chỉ phòng thí nghiệm: số nhà 35 tổ 40 Thị trấn Đông Anh - Tp. Hà Nội

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 770

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 770 gồm: Thí nghiệm hiện trường; Cống hộp thoát nước; Thử nghiệm mẫu nước xây dựng; Thử nghiệm phụ gia hóa, phụ gia khoáng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này bổ sung cho Giấy chứng nhận số 675/GCN-BXD ngày 10/6/2019 của Bộ Xây dựng và có thời hạn đến 10/6/2024.

 

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_33-GCN-BXD_20032020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 33/GCN-BXD.

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)