Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Đẩu tư xây dựng và kiểm định HT

Thứ bẩy, 14/03/2020 10:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 13/03/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 29/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Đẩu tư xây dựng và kiểm định HT đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

Mã số thuế: 1602112224

Địa chỉ : KĐT GOLDEN CITY - Tây Khánh 7 - phường Mỹ Hòa - thành phố Long Xuyên – tỉnh An Giang

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm định chất lượng công trình

Địa chỉ phòng thí nghiệm: KBT GOLDEN CITY - Tây Khánh 7 - phường Mỹ Hòa - thành phổ Long Xuyên – tỉnh An Giang

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1866

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1866 gồm: Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Kiểm tra kim loại và vật liệu hàn; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm ống cống, cống hộp thoát nước; Vữa xây dựng; Gạch xây, gạch không nung; Gạch terrazzo; Thử nghiệm cơ lý gạch ốp lát; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch block bê tông; Ngói đất sét nung; Phép thử cơ lý xi măng; Đất trong phòng thí nghiệm; Phân tích hóa nước; Vải địa kỹ thuật - bấc thấm; Nhũ tương nhựa đường gốc axit.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

 

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_29-GCN-BXD_13032020_signed.pdf

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 29/GCN-BXD

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)