Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng ADCOM

Thứ bẩy, 21/03/2020 10:38
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/03/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 31/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng ADCOM đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

Mã số thuế: 0102167424;

Địa chỉ: tầng 4, số 82, ngõ 116 Phố Nhân Hòa, p. Nhân Chính, q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm và kiểm định xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: số 200 Quang Trung, Hà Đông, Tp. Hà Nội

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 437

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 437 gồm:  Thí nghiệm hiện trường; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Kiểm tra kim loại hàn.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế các Giấy chứng nhận số 90/GCN-BXD ngày 01/02/2019 và số 299/GCN-BXD ngày 09/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

 

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_31-GCN-BXD_20032020_signed.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 31/GCN-BXD

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)