Bạc Liêu thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính

Thứ hai, 31/08/2020 14:24
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng dân chủ, trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại và năng động, từ năm 2011 đến nay, UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành ba quyết định công bố danh mục hơn 970 thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Người dân tra cứu thủ tục hành chính trên máy tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: KIM PHƯỢNG

Bưu điện tỉnh cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại 64 điểm giao dịch trên địa bàn. 100% thủ tục hành chính sau khi công bố đều được cập nhật dữ liệu điện tử vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và trên cổng, trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoạt động ổn định với sự tham gia của 16 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và ba cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn; tất cả bảy huyện, thị xã, thành phố đã đưa vào hoạt động mô hình Trung tâm Hành chính công cấp huyện; toàn bộ 64 xã, phường, thị trấn thực hiện mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp xã. Quy trình, thời hạn giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian ở nhiều lĩnh vực như cấp giấy phép kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh không điều kiện, cấp thẻ căn cước công dân…

Từ nay đến năm 2030, UBND tỉnh Bạc Liêu thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình, hồ sơ, giảm thời gian giải quyết; tăng cường ứng dụng Hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông các cấp, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, tỉnh tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính các cấp; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tỉnh sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực quản lý nhà nước; tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, bảo đảm hoạt động của hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030; rà soát, điều chỉnh, nâng cấp quy trình giải quyết công việc và thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)