Mức xử phạt hành chính đối với hành vi bán nhà ở hình thành trong tương lai chưa đủ điều kiện

Ngày cập nhật: 26/10/2020

Hỏi: (Trương Lê Thi - truongthi100508@gmail.com)

Tôi có 2 thắc mắc về mức xử phạt hành chính đối với hành vi bán nhà ở hình thành trong tương lai chưa đủ điều kiện như sau:

Câu hỏi 1: Theo Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng thì: "Điều kiện nhà ở hình thành trong tương lai được bán, cho thuê mua thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản".

Đối với chủ đầu tư A có dự án căn hộ chung cư B bao gồm 1.500 căn hộ. Chủ đầu tư đã có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản, nhưng chủ đầu tư A trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai đã không có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua. Và cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh cũng không có trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư về nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua. Trường hợp này chủ đầu tư A có vi phạm hành chính tại Điểm a Khoản 3 Điều 57 Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ hay không?

Câu hỏi 2: Trong trường hợp xác định là vi phạm, vậy mức xử phạt đối với chủ đầu tư A là phạt tiền từ 250 triệu đồng đến 300 triệu đồng cho hành vi bán căn hộ trong khu chung cư B khi chưa đủ điều kiện kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai (tổng số phạt tối đa 300 triệu đồng, bất kể chủ đầu tư A đã bán bao nhiêu căn hộ trong khu chung cư B) hay mức phạt là tổng số căn hộ đã bán trong khu chung cư B (gọi là Y căn hộ) nhân với mức phạt tiền từ 250 triệu đồng đến 300 triệu đồng (tổng mức phạt Y*250 triệu đồng đến Y*300 triệu đồng)?

Trả lời:

Câu hỏi số 1:

Bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014: 1) Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó.

2) Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư về nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua; trường hợp không đủ điều kiện phải nêu rõ lý do”.

Tại điểm a, khoản 3, Điều 57 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP đã quy định cụ thể về việc xử lý đối với chủ đầu tư có hành vi kinh doanh bất động sản mà bất động sản đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp chủ đầu tư có hành vi kinh doanh bất động sản mà bất động sản đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 thì cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xem xét, đối chiếu và xử phạt theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 57 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Câu hỏi số 2:

Điều 9, Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định cụ thể các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trong xử lý vi phạm hành chính.

Khoản 4, Điều 23 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: “Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tiền phạt tối đa của khung tiền phạt”.

Trường hợp Chủ đầu tư A có hành vi kinh doanh bất động sản mà bất động sản đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 57 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ thì cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để xác định mức tiền phạt theo nguyên tắc quy định tại khoản 4 Điều 23 Luật Xử lý vi phạm hành chính nêu trên.


Thanh tra Bộ Xây dựng