Sửa đổi Danh sách Ủy viên Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020(08/06/2020)

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 vừa ký quyết định sửa đổi Danh sách Ủy viên Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020.

Tìm theo ngày :