Quốc tế đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong tổ chức 2 Hội nghị cấp cao đặc biệt(16/04/2020)

Việc tổ chức Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN và Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN+3 về ứng phó với dịch bệnh COVID-19 của Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN được dư luận khu vực và quốc tế đánh giá cao.

<<1...3456...48>>
Tìm theo ngày :