Tuyên bố chung Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3(21/09/2020)

Ngày 18/9, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 đã ra Tuyên bố chung. Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng xin giới thiệu toàn văn nội dung này. 

Tìm theo ngày :