Khai mạc Hội nghị Thường niên Mạng lưới Đô thị thông minh ASEAN năm 2020(17/07/2020)

Ngày 17/7, tại Hà Nội, Việt Nam - Chủ tịch luân phiên của Mạng lưới Đô thị thông minh ASEAN (ASCN) năm 2020 chủ trì tổ chức Hội nghị Thường niên ASCN lần thứ 3, theo hình thức trực tuyến, với sự tham gia của hơn 40 điểm cầu là đại diện các quốc gia và đô thị thành viên, Ban thư ký ASEAN và các đối tác ngoài ASCN.

Tìm theo ngày :