Thông báo danh sách thí sinh thi tuyển công chức đợt năm 2009(18/01/2010)

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng công chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ Xây dựng đợt năm 2009, căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký tuyển dụng của các thí sinh, Bộ Xây dựng thông báo danh sách 161 thí sinh đủ điều kiện thi tuyển vào làm công chức tại cơ quan Bộ Xây dựng đợt năm 2009, bao gồm:

Tìm theo ngày :