Công tác quy hoạch xây dựng đô thị; quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới của Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang(20/03/2013)

Ngày 14/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 08/BXD-KTQH gửi Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang về công tác quy hoạch xây dựng đô thị; quy hoạch xây dựng xãnông thôn mới như sau:

Tìm theo ngày :