Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần kiểm định chất lượng Quốc Tế(08/02/2017)

Ngày 15/12/2016,Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 560/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần kiểm định chất lượng Quốc Tế đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

Tìm theo ngày :