Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1595 thuộc Công ty TNHH xây dựng, thương mại và kiểm định Linh Thịnh Phát(13/06/2022)

Ngày 13/6/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 161/GCN-BXD về việc Công ty TNHH xây dựng, thương mại và kiểm định Linh Thịnh Phát đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :