Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 844 thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng công trình Bắc Nam(18/05/2023)

Ngày 17/05/2023, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 148/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng công trình Bắc Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :