Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tín Hòa Phát – 287(21/11/2016)

Ngày 28/09/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 404/GCN-BXD về việcCông ty TNHH Tư vấn xây dựng Tín Hòa Phát – 287 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Tìm theo ngày :