Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Công ty cổ phần Sao Việt(21/11/2016)

Ngày 28/09/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 407/GCN-BXD về việcCông ty cổ phần Sao Việt đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Tìm theo ngày :