Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Công ty TNHH tư vấn, kiểm định và xây dựng Minh Anh(22/11/2016)

Ngày 07/11/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 472/GCN-BXD về việcCông ty TNHH tư vấn, kiểm định và xây dựng Minh Anh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Tìm theo ngày :