Truyền thông quốc tế đề cao sự chủ động và hợp tác trong chống dịch COVID-19 ở Việt Nam(14/04/2020)

Truyền thông quốc tế và khu vực tiếp tục đánh giá cao cách thức xử lý dịch COVID-19 của Việt Nam cũng như phân tích những lý do Việt Nam đạt được kết quả ấn tượng trong cuộc chiến chống dịch, cho rằng phản ứng nhanh chóng, chủ động của chính quyền và sự hợp tác của người dân đóng vai trò quan trọng. 

Tìm theo ngày :