Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Xác định và phân loại Amiăng có trong vật liệu xây dựng – Phần 1: Lấy mẫu và các định định tính amiăng trong vật liệu rời thương mại

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 10/12/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 10/02/2024

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo Tiêu chuẩn trước khi thẩm định và ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Xác định và phân loại Amiăng có trong vật liệu xây dựng – Phần 1: Lấy mẫu và các định định tính amiăng trong vật liệu rời thương mại.

Văn bản góp ý của Quý cơ quan đề nghị gửi về Viện Vật liệu xây dựng – Số 235, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội (kèm theo bản điện tử tới địa chi email: vienvlxd@vibm.vn) trước ngày 10/02/2024 để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo Tiêu chuẩn.

Toàn văn dự thảo Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tải về tại tệp đính kèm:

DT XĐ và PL Amiăng có trong VLXD – Phần 1: Lấy mẫu và các định định tính amiăng trong vật liệu rời thương mại

DT XĐ và PL Amiăng có trong VLXD – Phần 1: Lấy mẫu và các định định tính amiăng trong vật liệu rời thương mại


Viện Vật liệu xây dựng