Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư quy định một số nội dung về phát triển đô thị của Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/11/2022, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/01/2023

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho Dự thảo Thông tư quy định một số nội dung về phát triển đô thị của Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư nduminh@gmail.com hoặc gửi bằng văn bản về Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng, địa chỉ: 37 Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội trước ngày 15/01/2023.

Toàn văn dự thảo quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tải về tại tệp đính kèm: